Ok Meer Info
Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren

Kwaliteit in accountancy en fiscaliteit

We begeleiden onze cliënten bij tal van fiscale, economische en juridische aangelegenheden.

We richten onze focus op volgende accountancy-diensten:

  • Het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening
  • Het geven van advies op boekhoudrechtelijk, fiscaal en vennootschapsrechtelijk vlak en inzake successieplanning
  • Het opstellen en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en BTW
  • Oprichten, omzetten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
  • Bijstaan en verdedigen van de cliënt bij fiscale controles
  • Gerechtelijke opdrachten als gerechtsdeskundige


Johan De Leenheer

Pascale De Leenheer

Eveline Platteeuw

Frédérique Heemers

Deel uitmaken van dit team? Contacteer ons hier.

Boekhoudkundige en fiscale info


Lager voordeel gratis woning

De administratie laat via een circulaire (Circulaire 2018/C/57 dd. 15.05.2018) weten dat zij zich neerlegt bij de rechtspraak en dat het voordeel gratis woning dan toch voordeliger berekend mag worden.  Zij aanvaardt bijgevolg dat het voordeel gratis woning berekend mag worden op het geïndexeerd KI x 100/60, ongeacht de persoon die het onroerend goed ter beschikking stelt.


Kwartaalvoorschotten BTW worden afgeschaft

De Minister van Financiën schaft betalingen van de kwartaalvoorschotten af. De kwartaalaangever zal wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is voor zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. Het KB zal op korte termijn worden gepubliceerd en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.


Neerlegging jaarrekening kost ondernemingen iets meer in 2016

Ondernemingen betalen vanaf 2016 iets meer voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Nationale Bank van België. Een gevolg van de jaarlijkse indexering van de openbaarmakingskosten. De nieuwe tarieven zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2015." Zowel starters als gevestigde kmo's kunnen bij ons terecht "

" We begeleiden onze cliënten bij fiscale, economische en juridische aangelegenheden "

" Welkom op de website van het accountantskantoor De Leenheer & Co "